Kalebu Jordan

Kalebu Jordan

ML

2 stories

Kalebu Jordan

Kalebu Jordan

NLP

2 stories

Kalebu Jordan

Kalebu Jordan

Blockchain

1 story

Kalebu Jordan

Kalebu Jordan

GIS

1 story

Kalebu Jordan

Kalebu Jordan

Mechatronics Engineer by Professional || Self taught Python Developer || Passionate about open source and bringing impact to education sector